ONDERHOUD


     Onderhoud van het rietendak

      De eerste jaren heeft een nieuw rietendak weinig tot geen onderhoud nodig. Na mate het dak ouder wordt is het belangrijk
      dat u onderhoud pleegt. Met onderhoud wordt bedoeld het dak alg- en mosvrij te houden en het stoppen van gaten in het dak,
      die bijvoorbeeld onstaan zijn door het uittrekken van riet door vogels of gaten die gemaakt worden door steenmarters.
 
     Onderhoudscontract

      Het is mogelijk om een onderhoudscontract bij ons af te sluiten. Wij komen dan een keer per jaar bij u langs en kijken uw dak
      na op gebreken en indien nodig kunnen wij dan uw dak behandelen tegen alg- en mosvorming.
     
      Dit alles is erg belangrijk om de kwaliteit van uw dak te behouden en de levensduur te verlengen.