CONSTRUCTIES

      Naast het aanbrengen van het riet op een traditioneel dak of op een schroefdak,
      kunt u bij ons ook terecht voor bijvoorbeeld vlechtwerk.
  • Schroefdak :
          Het schroefdak wordt vervaardigd op een gesloten constructie van platen.
          Voorbeelden hiervan zijn;
          Isolatieplaat
          Underlaymentplaat/spanoplaat.
         
          Bij een schroefdak is de luchtdichtheid van de constructie van groot belang,       
          dit moet gerealliseerd worden met een dampdichte laag in de constructie.
          Voordelen van het schroefdak zijn; brandveiliger, hoge isolatiewaarde, tocht
          en stofvrij. Nadelig aan deze constructie is dat er minder bekend is over de
          levensduur en het kost meer om het te vervaardigen dan bij het traditionele dak.


  • Vlechtwerk:
          Het vlechtwerk wordt van stro of riet vervaardigd


  • Traditioneel dak:
          Het traditionele rietendak wordt vervaardigd op een open constructie van
          sporen en panlatten.
         
          Groot voordeel hiervan is de optimale ventilatie die de levensduur kan verlengen.
          Deze constructie wordt voornamelijk nog veel toegepast op schuren,
          hooibergen en het achterstegedeelte van een boerderij.
          Het nadeel van deze open constuctie is dat het brandgevaarlijk is en een
          lage isolatiewaarde heeft.